EnglishDeutschFrançaisRomânăMagyar
durch Transposh - translation plugin for wordpress
+36/46-796-827

Domain-news

Újabb domain ellen érkezett panasz a Tanácsadó Testülethez

A velvetconsulting.hu domain név delegálását Vígh János kérte, mely ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt. nyújtott be kifogást.

Az INDEX.HU Informatikai Zrt. szerint a hozzájuk tartozóvelvet.huoldal könnyen megtévesztő lehet a Vígh Jánoshoz tartozóvelvetconsulting.hu”-val.
A Tanácsadó Testület (TT) véleménye szerint a tárgyi domain használata a fogyasztókban nem csak és kizárólag az INDEX.HU Informatikai Zrt. weblapjára vonatkozó asszociációt indítana el, valamint számottevő eltérés található a karakterszámban, kiejtésben, írásmódban, valamint nem áll fent az elgépelés illetve a megtévesztés lehetősége sem. Mindezek mellett a kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogát, ezért gyanítóan nem jogellenes.

A Tanácsadó Testület ezen kizárható okok miatt egyhangúlag ezt a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a velvetconsulting.hu domain Vígh János részére delegálható.

Tag

Mehr als 3500 Domain-Namen Donald Trump

A CNN szerint Donalt Trump cége legalább 3643 domain nevet igényelt, még az elnöki címének megszerzése előtt.

A domainek listájában megtalálhatóak az alábbiak:

TrumpEmpire.com
TrumpOrganization.com
TrumpFraud.com
TrumpNetwork.com

Számos esetben már meglévő vagy tervezett üzlethez vásárolta a domain neveket. A trumpnetwork.com-ot például a cég beindítása előtt már két évvel megigényelte, ez 2007-ben volt.

A TrumpNetworkcég MLM jellegű tevékenysége elég ellentmondásosnak tűnt, így elég sokan megvádolták pirímisjátékkal, mivel a cég az alábbi domain neveket is megvásárolta:

TrumpMultiLevelMarketing.com
TrumpNetworkFraud.com
TrumpNetworkPyramidScheme.com
TrumpNetworkPonziScheme.com

Majd később elnöki posztja alatt politikai karrierje során a következő domainekkel gazdagította a listáját, már csak azért is, hogy ne másé legyen:

VoteAgainstTrump.com
TrumpMustGo.com
NoMoreTrump.com

Tag
.hu

Die antenna.hu kann im Bereich Igénylőé gelassen werden

Die antenna.hu doamin név delegálását a Crispy Kft. (EU-Bestellservice) kérte 2016. december 6-án, ami ellen az Antenna Kft. (Beschwerdeführer) panaszt nyújtott be.

Die Beschwerdeführer azzal érvelt a domain delegálása ellen ,hogy a kérelmezett domain cégnevével pontosan megegyezik, valamint az antenna szó jelentéséhez köthető termékeket és szolgáltatásokat kínál. Illetve a Panaszos cég neve közismert.

Az antenna.hu domain név éveken keresztül hasznosításon kívül állt, ugyanis a korábbi jogosultját (Antenna Mobile Kereskedelmi Kft.) törölte a cégbíróság a nyilvántartásból. A domain felszabadítása iránt a Panaszos indított eljárást.

A Panaszos arra hivatkozott, hogy a Panaszolt semmilyen távközlési, hírközlési vagy bármely ezzel, iletve az antenna szó jelentésével kapcsolatba hozható tevékenységet nem folytat.

A Panaszos leírja, hogy a Panaszoltat levélben is megkereste az eljárás előtt, melyből kiderült, hogy a Panaszolt úgy szerezte meg a domaint, hogy egy időben több regisztrátort is megbízott a domain regisztrálásával. Így szerinte azzal a céllal igényelte a domaint hogy a név (antenna) használatára jogosult személynek ellenérték fizetése után átruházza vagy használatát egyéb módon biztosítsa.

Die EU-Bestellservice azzal érvelt hogy a szó nem áll jogi oltalom alatt. Illetve cáfolja a cégnév állított ismeretségét, ugyanis csak 5 hónapja kapta jelenlegi nevét.

Mivel a Domainregisztrációs Szabályzat semelyik pontja nem állítja, hogy minden cég csak olyan domain nevet jegyezhet be, ami szerepel a tevékenységei között, a Panaszos érvelését alaptalannak tartja. Saját tevékenységét ismertetve elmondja, hogy weblapokat üzemeltet és ezen domain név alatt is saját honlapját működtetné.

A Panaszolt elmondja, hogy a Panaszos tényleg megkereste levélben és szerette volna megvásárolni a domain nevet, azonban a levélre nem válaszolt.

Die Beirat véleménye szerint azzal, hogy a domain névben szerepel ez a köznévként is használatos szó, a Panaszolt nem követ el jogsértést, így a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain név delegálásának akadályát nem látta.

Jogellenesség és megtévesztés híján a Panaszolt jó- illetve rosszhiszeműsége önmagában nem releváns (illetve nem értelmezhető) szempont.

Az igénylés nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba, ezért a domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

Tag

8 Jahren verwendet den Namen der Samsung, Jetzt müssen Sie!

Eine kleine unabhängige ungarische Firma von Samsung 2008 im Herbst szerviz.hu existierte das Samsung sich Domain-Adresse. Nach den Regeln des Domain-Registrierung 8 Unsere Sonne ist eine Beschwerde gegen die entsprechenden Domains Registrierung, in diesem Fall es keine Einwände gegen das südkoreanische Unternehmen inländische Vertretung. Jedoch dachte, die Tage des, und es wurde beschlossen die abgelehnte Domains, így a Regisztrációs Döntnöki Tanácshoz fordultak.

Az eljárásban a weboldal tulajdonosa elmondta, hogy már a kezdetektől fogva felhívja a figyelmet a weboldalon az oldal tetején jól látható módon nagy betűkkel fel van tüntetve, die: „Szervizünk NEM a Samsung Magyarország hivatalos márkaszervize, partnerszervize”.

A Samsung szerint azonban a vállalkozó nem csak a Samsung termékeinek javításával és szervizelésével foglalkozik, hanem a gyártó versenytársainak termékeit is javítja. A samsung szerint ezzel jogosulatlanul használja a Samsung szóvédjegyét, illetve megtévesztheti a fogyasztókat.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács végül helyt adott a Samsung kérelmének, és elrendelte a samsung-szerviz.hu domain név törlését, mely meg is történt.

Tag
.HU-Domain-Registrierung

Der Beirat der lemantools.hu Domain Name bejegyezhetőségéről.

A lemantools.hu domain név delegálását Hável Gyula (EU-Bestellservice) kérte 2016. november 6-án, ami ellen a LEMAN PLUS, S.L. [ES] (Beschwerdeführer) nyújtott be kifogást, amiben arra kérte a Tanácsadó Testületet, hogy a domain név ne legyen delegálható a Panaszolt részére.

Die Beschwerdeführer kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név (lemantools.hu) Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját, illetve a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-át és a közösségi védjegyről szóló 207/2009 EK rendelet a magyar védjegytörvénnyel egyező szabályait sértené, mert a Panaszos a „LEMAN” közösségi szóvédjegy és a „LEMAN” közösségi ábrás védjegyek jogosultja, a „Leman” kereskedelmi név, cégnév és a „www.leman-sa.fr” domain név használója, és a „Leman” a megjelölést az internetezők, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

A Panaszos által csatolt „LEMAN” európai uniós szóvédjegy lajstromszáma 014770382 (3., 6., 7., 8., 9., 20., 21., und 35. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.11.03., a „LEMAN” európai uniós ábrás védjegy lajstromszáma pedig 014964217 (9., 18. und 36. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.12.29.

A Panaszos elmondta, hogy nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „leman” betűkapcsolatot tartalmazó domain nevek igénylésére. A Panaszos előadta, hogy az igényelt domain név szerinte összetéveszthető a védjegyeivel. Mivel a domain név csak az országkódban és a hozzátoldott „tools” szóelemben különbözik, így a fogyasztók arra a következtetésre juthatnak hogy a Panaszolt honlapja kapcsolódik a Panaszoshoz.

Végül a Panaszos előadta, hogy azt kell eldönteni, hogy az átlagos internethasználó szemszögéből vizsgálva a domain név használata jogellenes-e.
A fentiekben előadottak szerinte a jogellenesség fennállását valószínűsítik.

Die EU-Bestellservice szerint ugyan a Panaszos cégneve részben egyezik az igényelt domain névvel, de nincs szó teljes egyezésről. Elmondta, hogy weboldalán a Leman nevű francia cég termékeit szeretné forgalmazni, ezért a domain név bejegyzése indokolt, mivel viszonteladója a cégnek.

Die Beirat (TT) megállapította, hogy a Panaszos Magyarország területén is érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik. A TT az állásfoglalásában hasonló tényállás mellett az EU védjegyrendelet szabályait alkalmazta, mivel a Panaszos védjegye európai uniós védjegy.

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

A Panaszos állításának megfelelően a „lemantoos.hu” domain név meghatározó eleme megegyezik a védjegyével.
A TT megállapította, hogy a Panaszolt által megnevezett domain azonosító alapján, hogy az a francia cég, amelynek termékeit a Panaszolt forgalmazni szeretné, maga a Panaszos, illetve a Panaszos leányvállalata. A Panaszolt ebben a körben, bár nem hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, azon az alapon vitatta a Panaszos kérelmét, hogy a védjegyét a Panaszos termékeinek forgalmazása során, az ahhoz szükséges mértékben szándékozik használni.

A 207/2009/EK rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követően – megváltoztatták, illetve károsították.

A „lemantoos.hu” domain név azt a téves benyomást keltheti, hogy gazdasági kapcsolat áll a Panaszos és a Panaszolt között, illetve hogy a kereskedelmi hálózatához tartozik. Az átlagos használók előtt úgy tűnhet, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy használata túlmegy az információ nyújtáson és megtévesztővé válik.

Ha a domain nevek a Panaszolt mint igénylő számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, mivel a Panaszolt a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos megjelölést használna, és a kereskedő nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

Fentiekre tekintettel a TT megállapította a jogellenességre okot adó körülményt, ami a domaint név delegálásár megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. ezért a „lemantools.hu” domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthető.

Tag

Nach oben 25 Domäne-Umsatz im Jahr 2015

Nach oben 25 Domänen, die teuerste Domain-Namen im Jahr 2015 verkauft?

Auch hier habe ich ein Jahr. Mal wieder Összegeznünk im Bereich der Business-Veranstaltungen 2015. Schaut man sich die größte Domäne-Verkäufe, Sie sagen nicht:, das Vorjahr-Pangott dem Markt hätte. In der Tat, viele Hunderttausende von Domain-Namen, oder vielleicht 1 Million Dollar an Geld Hände ändern.

Natürlich waren wie in den Vorjahren – jetzt die com-Domain-Namen csúcstartók. So sehr,, Letztes Jahr 25 größten Domain-Verkauf 22 besetzten Raum. Es ist kein Wunder, dass, Das ist, dass das beliebteste Erweiterung Suffix hinter jeden anderen mich angewiesen, Da gab es nur in der 1 Million Dollar-Umsatz von mehr als. Der Trend der Vorjahre fort, dies, erst nachdem die ging auf den Ländercode., sowie andere Ländercode-Top-Level-Domain-Namen, nicht.

Das Jahr 2015 Absolute verdienen acht Siege, die XXX war, diesen magischen Betrag in: neuen Besitzer genau 7 Höhe 8 DB Anzahl, Das heißt 8 Mio. 888 Tausende von 888 das Recht auf Besitz des Domain-namens ist $ bezahlt, Neben der Werbung. Dieses Ergebnis ist nicht nur die jährlichen, aber die Gesamtliste es sogar geschafft, ein Erlebnis. Die Seite von Interesse für so viele Menschen aller Zeiten 5. Er wurde am teuersten verkauft in den Domain-Namen.

Es wurde im Vorjahr beobachtet., nur Zahlen, Das ist auch eine numerische Domäne Name Popularität. In Domain-Namen, wie 399. com oder 989. com 800 tausend Dollar-Betrag verkauft. Wahre, das Bild wird etwas moduliert., Trotz der Tatsache, die meisten dieser Domains hat keine lohnende Webseite. Vermutlich die Erklärung für die extrem hohen Verkaufspreis, die Mehrzahl der numerischen Domänen entstand etwa zur Zeit des Jahrtausends, so dass die Suche Motoren - 15 Sie gelten als zuverlässig durch die jährliche ihnen. (Andere Frage, Wenn diese Seiten monatelang nicht in der Lage, qualitativ hochwertige Inhalte liefern, die Auswirkungen dieser großen Namen-Domains.)

Zwischen den Domänen der obersten Ebene Ländercode ist ein interessantes Phänomen beobachtet.. Die 2015 Jahre TV.se die jugoslawische Meister, erwies sich als die, die 2,1 der Nähe von 1 Million schwedischen Kronen, Das heißt 265 Tausende von Dollar neue Besitzer. Es ist wichtig die schwedische Website hat spezielle, Da dieser Ort in der Regel ist die deutsche Domain-Namen verwendet sie zum "Erfolg". Es stimmt allerdings,, der Ländercode Domänennamen der obersten Ebene in einer Zahl in der Liste endet aber finden Sie im. Sie sind jedoch beide 100 tausend Dollar-Betrag verkauft unter, damit es nicht mehr in der letztjährigen Csúcstartók passen ist enthalten.

Lassen Sie uns betrachten, jetzt auch in Tabellenform 2015 am besten 25 Domain-Verkauf.

Rang Domain-Namen Die Höhe des Umsatzes Verkaufsseite Verkaufsdatum
1. Xxx $8,888,888 Schwartz 2/4/15
2. PX.com $1,000,000 MediaOptions 9/9/15
3. 588.com $1,000,000 4.CN 9/23/15
4. 399.com $821,818.88 Schwartz 1/3/16
5. 989.com $818,181.81 Gefaltet 10/28/15
6. 899.com $801,000 Schwartz 9/16/15
7. 345.com $800,000 MostWantedDomains 1/7/15
8. GJ.com $694,095 NameJet 10/7/15
9. NL.com $575,000 Erbe-Domains 3/4/15
10. SX.com $555,050 NameJet 8/14/15
11. QE.com $554,000 eNaming/MediaOptions 7/22/15
12. Drink.com $500,000 DomainNameSales 12/2/15
13. Give.com $500,000 Sedo 7/29/15
14. 358.com $480,000 SnapNames 9/9/15
15. QUA.com $459,000 Pvt Sale 5/6/15
16. Rangers.com $375,000 DomainNameSales 2/11/15
17. HomeCare.com $350,000 NamesCon/RightOfTheDot-Auktion Es gibt keine Daten
18. Heika.com $300,000 Sedo 2/25/15
19. PPP.com $290,000 Guta.com 4/24/15
20. TV.se $265,149 Tradera 1/22/15
21. Essential.com $250,000 MediaOptions 11/4/15
22. Werk.de $250,000 DomainNameSales 2/11/15
23. Connaught.com $250,000 DomainHoldings 2/4/15
24. Wein-club $140,000 .CLUB-Registrierung 6/17/15
25. 95.NET $140,000 eNaming 6/12/15

Alle Rechte vorbehalten, www.xhu.hu

Tag

Wie funktioniert Google neue Top-Level-Domains?

domain_reg1 Vor dem Erstellen wirft einer beliebigen Website unweigerlich die Frage: Wie man einen Domain-Namen wählen? Eine gut klingende, leicht zu merken, dass Domain-Namen ist in der Tat kann ein schwerer Wettbewerbsvorteil tun, um gegen die Konkurrenz zu gewinnen. Der Domain-name, vor allem aber wird nicht nur durch Benutzer ersetzt, aber die Suchmaschine, die Sie wählen, für. Zumindest bisher dieser Gedanke…

Lesen Sie mehr