EnglishDeutschFrançaisRomânăMagyar
par Transposh - translation plugin for wordpress
+36/46-796-827

Nouvelles de domaine

Újabb domain ellen érkezett panasz a Tanácsadó Testülethez

A velvetconsulting.hu domain név delegálását Vígh János kérte, mely ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt. nyújtott be kifogást.

Az INDEX.HU Informatikai Zrt. szerint a hozzájuk tartozóvelvet.huoldal könnyen megtévesztő lehet a Vígh Jánoshoz tartozóvelvetconsulting.hu”-val.
A Tanácsadó Testület (TT) véleménye szerint a tárgyi domain használata a fogyasztókban nem csak és kizárólag az INDEX.HU Informatikai Zrt. weblapjára vonatkozó asszociációt indítana el, valamint számottevő eltérés található a karakterszámban, kiejtésben, írásmódban, valamint nem áll fent az elgépelés illetve a megtévesztés lehetősége sem. Mindezek mellett a kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogát, ezért gyanítóan nem jogellenes.

A Tanácsadó Testület ezen kizárható okok miatt egyhangúlag ezt a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a velvetconsulting.hu domain Vígh János részére delegálható.

Balise

Plus de 3500 nom de domaine Donald Trump

A CNN szerint Donalt Trump cége legalább 3643 domain nevet igényelt, még az elnöki címének megszerzése előtt.

A domainek listájában megtalálhatóak az alábbiak:

TrumpEmpire.com
TrumpOrganization.com
TrumpFraud.com
TrumpNetwork.com

Számos esetben már meglévő vagy tervezett üzlethez vásárolta a domain neveket. A trumpnetwork.com-ot például a cég beindítása előtt már két évvel megigényelte, ez 2007-ben volt.

A TrumpNetworkcég MLM jellegű tevékenysége elég ellentmondásosnak tűnt, így elég sokan megvádolták pirímisjátékkal, mivel a cég az alábbi domain neveket is megvásárolta:

TrumpMultiLevelMarketing.com
TrumpNetworkFraud.com
TrumpNetworkPyramidScheme.com
TrumpNetworkPonziScheme.com

Majd később elnöki posztja alatt politikai karrierje során a következő domainekkel gazdagította a listáját, már csak azért is, hogy ne másé legyen:

VoteAgainstTrump.com
TrumpMustGo.com
NoMoreTrump.com

Balise
.hu

Le antenna.hu peut être laissé dans le domaine d’igénylőé

Le antenna.hu doamin név delegálását a Crispy Kft. (Publications de l'ordre EU) kérte 2016. december 6-án, ami ellen az Antenna Kft. (Plaignant) panaszt nyújtott be.

Le Plaignant azzal érvelt a domain delegálása ellen ,hogy a kérelmezett domain cégnevével pontosan megegyezik, valamint az antenna szó jelentéséhez köthető termékeket és szolgáltatásokat kínál. Illetve a Panaszos cég neve közismert.

Az antenna.hu domain név éveken keresztül hasznosításon kívül állt, ugyanis a korábbi jogosultját (Antenna Mobile Kereskedelmi Kft.) törölte a cégbíróság a nyilvántartásból. A domain felszabadítása iránt a Panaszos indított eljárást.

A Panaszos arra hivatkozott, hogy a Panaszolt semmilyen távközlési, hírközlési vagy bármely ezzel, iletve az antenna szó jelentésével kapcsolatba hozható tevékenységet nem folytat.

A Panaszos leírja, hogy a Panaszoltat levélben is megkereste az eljárás előtt, melyből kiderült, hogy a Panaszolt úgy szerezte meg a domaint, hogy egy időben több regisztrátort is megbízott a domain regisztrálásával. Így szerinte azzal a céllal igényelte a domaint hogy a név (antenna) használatára jogosult személynek ellenérték fizetése után átruházza vagy használatát egyéb módon biztosítsa.

Le Publications de l'ordre EU azzal érvelt hogy a szó nem áll jogi oltalom alatt. Illetve cáfolja a cégnév állított ismeretségét, ugyanis csak 5 hónapja kapta jelenlegi nevét.

Mivel a Domainregisztrációs Szabályzat semelyik pontja nem állítja, hogy minden cég csak olyan domain nevet jegyezhet be, ami szerepel a tevékenységei között, a Panaszos érvelését alaptalannak tartja. Saját tevékenységét ismertetve elmondja, hogy weblapokat üzemeltet és ezen domain név alatt is saját honlapját működtetné.

A Panaszolt elmondja, hogy a Panaszos tényleg megkereste levélben és szerette volna megvásárolni a domain nevet, azonban a levélre nem válaszolt.

Le Conseil consultatif véleménye szerint azzal, hogy a domain névben szerepel ez a köznévként is használatos szó, a Panaszolt nem követ el jogsértést, így a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain név delegálásának akadályát nem látta.

Jogellenesség és megtévesztés híján a Panaszolt jó- illetve rosszhiszeműsége önmagában nem releváns (illetve nem értelmezhető) szempont.

Az igénylés nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba, ezért a domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

Balise

8 années a utilisé le nom de Samsung, maintenant, ils ont obtenu!

Egy a Samsungtól független magyar kis cég 2008 őszén bejegyeztette magának a samsung-szerviz.hu domain címet. A domain regisztrációs szabályzat szerint 8 napunk van panaszt tenni a jogsértő domainek bejegyzése ellen, ez esetben akkor nem emelt kifogást a dél-kóreai vállalat hazai képviselete. Azonban a napokban átgondolták, és úgy döntöttek elvetetik a domaint, így a Regisztrációs Döntnöki Tanácshoz fordultak.

Az eljárásban a weboldal tulajdonosa elmondta, hogy már a kezdetektől fogva felhívja a figyelmet a weboldalon az oldal tetején jól látható módon nagy betűkkel fel van tüntetve, qui: „Szervizünk NEM a Samsung Magyarország hivatalos márkaszervize, partnerszervize”.

A Samsung szerint azonban a vállalkozó nem csak a Samsung termékeinek javításával és szervizelésével foglalkozik, hanem a gyártó versenytársainak termékeit is javítja. A samsung szerint ezzel jogosulatlanul használja a Samsung szóvédjegyét, illetve megtévesztheti a fogyasztókat.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács végül helyt adott a Samsung kérelmének, és elrendelte a samsung-szerviz.hu domain név törlését, mely meg is történt.

Balise
.hu domain regisztráció

Le Conseil consultatif de la bejegyezhetőségéről de nom de domaine lemantools.hu.

A lemantools.hu domain név delegálását Hável Gyula (Publications de l'ordre EU) kérte 2016. november 6-án, ami ellen a LEMAN PLUS, S.L. [ES] (Plaignant) nyújtott be kifogást, amiben arra kérte a Tanácsadó Testületet, hogy a domain név ne legyen delegálható a Panaszolt részére.

Le Plaignant kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név (lemantools.hu) Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját, illetve a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-át és a közösségi védjegyről szóló 207/2009 EK rendelet a magyar védjegytörvénnyel egyező szabályait sértené, mert a Panaszos a „LEMAN” közösségi szóvédjegy és a „LEMAN” közösségi ábrás védjegyek jogosultja, a „Leman” kereskedelmi név, cégnév és a „www.leman-sa.fr” domain név használója, és a „Leman” a megjelölést az internetezők, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

A Panaszos által csatolt „LEMAN” európai uniós szóvédjegy lajstromszáma 014770382 (3., 6., 7., 8., 9., 20., 21., et 35. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.11.03., a „LEMAN” európai uniós ábrás védjegy lajstromszáma pedig 014964217 (9., 18. et 36. osztályok), elsőbbségi időpontja 2015.12.29.

A Panaszos elmondta, hogy nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „leman” betűkapcsolatot tartalmazó domain nevek igénylésére. A Panaszos előadta, hogy az igényelt domain név szerinte összetéveszthető a védjegyeivel. Mivel a domain név csak az országkódban és a hozzátoldott „tools” szóelemben különbözik, így a fogyasztók arra a következtetésre juthatnak hogy a Panaszolt honlapja kapcsolódik a Panaszoshoz.

Végül a Panaszos előadta, hogy azt kell eldönteni, hogy az átlagos internethasználó szemszögéből vizsgálva a domain név használata jogellenes-e.
A fentiekben előadottak szerinte a jogellenesség fennállását valószínűsítik.

Le Publications de l'ordre EU szerint ugyan a Panaszos cégneve részben egyezik az igényelt domain névvel, de nincs szó teljes egyezésről. Elmondta, hogy weboldalán a Leman nevű francia cég termékeit szeretné forgalmazni, ezért a domain név bejegyzése indokolt, mivel viszonteladója a cégnek.

Le Conseil consultatif (TT) megállapította, hogy a Panaszos Magyarország területén is érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik. A TT az állásfoglalásában hasonló tényállás mellett az EU védjegyrendelet szabályait alkalmazta, mivel a Panaszos védjegye európai uniós védjegy.

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

A Panaszos állításának megfelelően a „lemantoos.hu” domain név meghatározó eleme megegyezik a védjegyével.
A TT megállapította, hogy a Panaszolt által megnevezett domain azonosító alapján, hogy az a francia cég, amelynek termékeit a Panaszolt forgalmazni szeretné, maga a Panaszos, illetve a Panaszos leányvállalata. A Panaszolt ebben a körben, bár nem hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, azon az alapon vitatta a Panaszos kérelmét, hogy a védjegyét a Panaszos termékeinek forgalmazása során, az ahhoz szükséges mértékben szándékozik használni.

A 207/2009/EK rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ezzel a védjeggyel ő hozott forgalomba, vagy amelyeket az ő kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követően – megváltoztatták, illetve károsították.

A „lemantoos.hu” domain név azt a téves benyomást keltheti, hogy gazdasági kapcsolat áll a Panaszos és a Panaszolt között, illetve hogy a kereskedelmi hálózatához tartozik. Az átlagos használók előtt úgy tűnhet, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy használata túlmegy az információ nyújtáson és megtévesztővé válik.

Ha a domain nevek a Panaszolt mint igénylő számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, mivel a Panaszolt a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos megjelölést használna, és a kereskedő nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

Fentiekre tekintettel a TT megállapította a jogellenességre okot adó körülményt, ami a domaint név delegálásár megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. ezért a „lemantools.hu” domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthető.

Balise

Retour au début 25 ventes du domaine en 2015

Retour au début 25 domaines qui vendu dans les noms de domaine plus chers en 2015?

Encore une fois, j'ai passé un an. Összegeznünk dos de temps dans le domaine des événements d'affaires 2015. Si vous regardez les plus grandes ventes de domaine, vous ne dites pas, Cela aurait été le pangott de l'année précédente le marché. En fait, bon nombre des centaines de milliers de nom de domaine, ou peut-être 1 million dollars de montant d'argent change de main.

Bien sûr, comme les années précédentes – maintenant les noms de domaine .com ont été csúcstartók. Tellement tellement, an dernier 25 plus grande vente de domaine 22 espace occupé. Il n'est pas étonnant, C'est que le suffixe extension plus populaire derrière tous les autres m'a chargé, Car il ya eu seulement dans le 1 les million ventes de dollar de plus de. La tendance des années précédentes ont continué, ainsi, qu'une fois qui a le code de pays., les noms ainsi que d'autres domaine de premier niveau de code de pays, pas.

L'absolu de l'année 2015 gagner huit victoires, le vidieo.com a été, Cette somme magique en: nouveau propriétaire exactement 7 un montant correspondant au nombre de 8 DB, C'est à dire 8 millions 888 milliers de 888 le droit à la possession du nom de domaine est payé $, ainsi que de la publicité. Ce résultat n'est pas seulement l'annuelle, mais la liste globale a même réussi une expérience. La page d'intérêt à tant de gens de tous les temps 5. Il est devenu le plus cher vendu dans le nom de domaine.

Il a été observé l'année précédente, les seuls numéros, C'est aussi une popularité de nom de domaine numérique. Dans les noms de domaine, comme 399 com ou 989. com 800 quantité de mille dollars vendue. Vrai, la photo est un peu modulée, que, malgré le fait, la plupart de ces domaines n'a pas de site Web valable. Sans doute, l'explication du prix de vente très élevé, la majorité des domaines numériques a été créée à l'époque du Millénaire, ainsi, les moteurs de recherche - 15 ils sont considérés comme fiables en raison de l'annuel leur. (Autre question, Si ces pages pendant des mois ne sera pas en mesure de fournir un contenu de qualité, l'impact de ces grands noms de domaines.)

Un phénomène intéressant est observé entre les domaines de premier niveau de code de pays. Les années 2015 TV.se les champions yougoslave, s'est avéré pour être le, qui 2,1 près de 1 million de couronnes suédoises, C'est 265 milliers de nouveau propriétaire de dollars. Il est important pour le suédois site a spécial, parce que cet endroit est généralement les noms de domaine allemand qu'ils ont utilisé pour « la réussite ». Il est vrai, cependant,, le nom de domaine de premier niveau de code de pays qui se terminent par un numéro dans la liste, mais peuvent être trouvés dans. Cependant, ils sont tous deux 100 mille dollars montant vendu avec, alors c'est bon n'est plus en csúcstartók de l'an dernier comprennent.

Jetons un œil sur, maintenant également sous forme de tableau 2015 les meilleures 25 vente de domaine.

Rang Nom de domaine Le montant des ventes Page de vente Date de vente
1. Vidieo.com $8,888,888 Schwartz 2/4/15
2. PX.com $1,000,000 MediaOptions 9/9/15
3. 588.com $1,000,000 4.CN 9/23/15
4. 399.com $821,818.88 Schwartz 1/3/16
5. 989.com $818,181.81 Plié 10/28/15
6. 899.com $801,000 Schwartz 9/16/15
7. 345.com $800,000 MostWantedDomains 1/7/15
8. GJ.com $694,095 NameJet 10/7/15
9. NL.com $575,000 Domaines du patrimoine 3/4/15
10. SX.com $555,050 NameJet 8/14/15
11. QE.com $554,000 eNaming/MediaOptions 7/22/15
12. Drink.com $500,000 DomainNameSales 12/2/15
13. Give.com $500,000 Sedo 7/29/15
14. 358.com $480,000 SnapNames 9/9/15
15. QUA.com $459,000 Pvt Sale 5/6/15
16. Rangers.com $375,000 DomainNameSales 2/11/15
17. HomeCare.com $350,000 NamesCon/RightOfTheDot aux enchères Il n'y a pas de données
18. Heika.com $300,000 Sedo 2/25/15
19. PPP.com $290,000 Guta.com 4/24/15
20. TV.se $265,149 Tradera 1/22/15
21. Essential.com $250,000 MediaOptions 11/4/15
22. Werk.com $250,000 DomainNameSales 2/11/15
23. Connaught.com $250,000 DomainHoldings 2/4/15
24. Club de vin $140,000 .Registre CLUB 6/17/15
25. 95.NET $140,000 eNaming 6/12/15

Tous droits réservés, www.XHU.HU

Balise

Comment fonctionne nouveaux domaines de premier niveau de Google?

domain_reg1 Avant de créer n'importe quel site pose inévitablement la question: Comment choisir un nom de domaine? Un puits de sondage, facile à retenir le nom de domaine est en fait un sérieux avantage concurrentiel peut faire pour gagner face à la concurrence. Le nom de domaine, en particulier, mais pas seulement, est remplacé par les utilisateurs, mais le moteur de recherche que vous choisissez pour. Du moins jusqu'à présent, cette pensée…

Lire la suite