EnglishDeutschFrançaisRomânăMagyar
+36/46-796-827

Gazduieste reguli

 1. Obiectul contractului: 1éves Web hosting perioada de închiriere. Proprietarul să, Chirias chirie proprietar operate de hosting si alte servicii conexe în (în continuare: disc perioadă usage).
 2. Drepturile şi obligaţiile locatorului
 3. Utilizarea de către proprietar este în mod constant gazduieste, de zi cu zi 24 ore pentru o modalitate de a asigura chiriaş, pentru a se califica pentru lunar 2 durata ore regulate de întreţinere, în care disc perioadă usage nu este posibilă. La data de întreţinere obişnuite de cel puţin 24 e-mail anunta chiriasi de ore înainte de acest acord, etichetate e-mail la.
 4. În plus faţă de menţinerea ordinare extraordinar de întreţinere este necesară numai în cazuri excepţionale, dacă este posibil, LOCATORUL efectueaza.
 5. Să asigure utilizarea de spaţiu în acest început de zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a Tratatului.
 6. Pentru a asigura utilizarea neîntreruptă de depozitare LOCATORUL trebuie să ia toate, responsabilitatea unor eventuale măsuri, serverul este protejat în mod corespunzător de către utilizatori neautorizați, şi intruziuni neautorizate (hacker-ilor) spre deosebire de.
 7. Elektronikus levélben értesíti a Bérlőt a jelen szerződésben megadott e-mail címen, ha nem szerződésszerű tárhely-használatot észlel.
 8. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tárhely-használatot, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a tárhely-használat azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
 9. A nem szerződésszerű tárhely-használat esetén Bérbeadó jogosult a tárhely- használat biztosítását azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű tárhely-használatnak minősül különösen a 4. pontban felsorolt kötelezettségek bármelyikének megsértése.
 10. A tárhely-használat szerződésszerű biztosításán kívül a Bérbeadó semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.
 11. Bérbeadó nem vonható felelősségre a szerveren software, hardware hibából eredő adatvesztésért és esetleges nem megfelelően működő kiegészítő szolgáltatásokért mivel ezt nem a bérbeadó tarja karban, frissíti, fejleszti.
 12. A megosztott szerveren mindig vannak korlátok ezeket a korlátokat a szolgáltató állítja be a mindenkori legnagyobb biztonság érdekében pl. kimenő email szám korlátozás,megosztott memória,tiltott alkalmazások,ip szűrésstb Pontos tiltó listát kérhet amit emailben elküldünk részére.
 13. A Bérlő jogai és kötelezettségei
  1. Folyamatosan, de zi cu zi 24 órás időtartamban jogosult a tárhely-használatra, The 3. pontban hivatkozott rendes és rendkívüli karbantartások figyelembe vételével.
  2. A tárhely-használat során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
  3. A tárhely-használat során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles teljes körűen megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a tárhelyet kéretlen reklám célú üzenet küldésére(még akkor sem ha az HNN másképp rendelkezik), hartuiti alti utilizatori, gust bun nu pentru informaţii ofensatoare, poze pentru, informaţii, Nu amplasaţi un, Puteţi rula cod sau nu, sau program, care, în orice mod ar putea cauza un prejudiciu sau daune, operaţiunea de server de Storage Manager, sau interferează cu, incetineste, operaţiunile previne sau face imposibilă.
  4. Spaţiu-utilizarea şi atunci când utilizaţi orice de acest lucru în contextul unor acte de contrafacere, omisiuni, responsabil pentru orice daune cauzate terţilor, care acoperă daunele cauzate LOCATORULUI pentru daune răspundere este complet.
  5. Proprietarul se, Daca defectiunea este detectat în timpul utilizării de stocare. Cererea se poate face prin e-mail., la adresa de e-mail specificate în prezentul acord, sau prin telefon, sau prin fax.
  6. Utilizarea de spaţiu în tot sau în, sau din partea unor terți sau gratuit, nici o considerare dreptul să cedeze, orice átengedésből întreaga responsabilitate pentru daune care rezultă din, inclusiv responsabilitatea pentru utilizarea neautorizată de stocare.
  7. Spaţiu-utilizarea toate condiţiile tehnice şi alte (software-ul, hardware-ul, telecomunicaţii şi linie, etc.) chiriaş propria cheltuiala şi riscul în sine oferă.
  8. Utilizarea de stocare de date, ID-uri, informaţii în conformitate cu utilizatorul final este obligat să menţină şi să păstreze secretul. Daune care rezultă din utilizarea, utilizării neautorizate inclusiv, numai chiriasul este responsabil pentru.
 14. Chirie, Resetarea taxa, termeni de plata
  1. Taxă anuală pentru utilizarea de spaţiu, cum este indicat pe site-ul, şi taxa pentru serviciile solicitate în contract plus, utilizarea corectă stocare include examinarea, indiferent dacă, folosirea chiriaş, si care este durata de depozitare folosit. Valoarea chiriei, întreținerii normale nu reduce. Întreţinere extraordinar, stabili durata de inchiriere nu se Carta, Dacă întreţinere extraordinar, durata de reparaţii 48 (patruzeci şi opt) ore depășesc.
  2. Premiul va fi plătit într-o sumă forfetară în avans pentru chiriaş, data plății facturii., transfer bancar.
  3. Suspendarea utilizării spaţiului în caz de încetare de asigurare, chiriaş de 1600.-Ft (Egyezerhatszáz de dolari) +Impozitul/taxa se achita în valoare de timp resetarea.
  4. A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
  5. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelemi kamatot köteles fizetni.
  6. Pénz visszafizetési garancia a szerződés kötés első 10 napjára szól. Ezután a szolgáltató nem köteles a befizetett tárhely szolgáltatási díj időarányos részét megtéríteni még akkor sem ha a bármelyik fél mondja fel a szerződést vagy az megszűnik egyéb okból.
  7. Chirie de proprietarul va avea dreptul să revizuiască în ultima lună a fiecărui an calendaristic şi valoarea ofertei, începând cu anul următor chiriaş la adresa de e-mail specificate în prezentul acord trimise prin e-mail.. În caz de, În cazul în care valoarea ofertei este comunicată chiriaş să nu accepte, LOCATORUL este notificată prin poșta electronică. Oferta nu este acceptată în declarația este considerată să rezilieze contractul, că acest contract este în ultima zi a anului pentru a elimina. Acceptarea ofertei de tratat 5.) modificare a paragrafului şi chiriaşul trebuie să plătească chiria, modificată prin.
 15. Garanţie, responsabilitatea

Storage Manager server numai LOCATORULUI în temeiul prezentului acord, răspunzător de buna funcţionare a.

  1. Stocare de utilizare este responsabilitatea de risc vor fi suportate de chirias si orice, în special chiriaş utilizate de, sau utilizarea spaţiului de stocare utilizat de fiecare instrument cineva (calculator, etc.) corespunzătoare, Profesionale şi în condiţii de siguranţă, Pătrunderea de protecţie, intretinere, erorile care apar, În plus, spaţiu-utilizarea Internet şi alte servicii utilizate în conformitate, siguranţă, indiferent dacă, că serviciile care organizația sau persoana, căile şi mijloacele pentru a profita de utilizator de stocare.
  2. The 3. întreținerea normală buna menționate în timpul executării gazduieste nu este disponibil, care rezultă daune şi acoperă până proprietarul nu este responsabil pentru.
  3. The 3. extraordinar de întreţinere prevăzute de, în timpul stocării sau repararea nu este disponibil, din acest motiv, proprietarul pentru daunele dovedite Bérlőnél apare până la chirie întreţinere extraordinar, valoarea este proporţională cu durata de ploaie sau de reparare nu va fi rãspunzãtoare, LOCATARUL nu are dreptul de a percepe.
  4. În caz de forţă majoră, LOCATORUL trebuie să fie exonerat de orice obligaţie pentru buna executare a. Vis constituie toate majoră, proprietarul în afara chokepoints, forță majoră, în special în ceea ce privește dezastre naturale, ca potop, foc, cutremur, Furtuna, Fulger, o mare cantitate de precipitaţii, În plus, o grevă, :, şi acţiune publică.
  5. E-mail nesolicitate (SPAM-UL): În cazul în care chiriaşul trimite e-mail nesolicitate, sau nu abonat la (newsletter-ul) trimite mesaje e-mail şi client de bază (spam-ul), şi proprietarul despre a face (feedback-ul terţă parte, spam lista contact, etc.) în cazul în care chiriaş pe financiar complet responsabilitatea pentru care rezultă daune-letiltások-spam lista înainte, -prejudiciul cauzat unui terţ, complet pentru compensarea pierderii suferite de către locator sau pot fi solicitate.
 1. Dispozițiilor privind protecția datelor
  1. Chiriaş de date fără acordul LOCATORULUI este nu are dreptul de a transfera către terţi sau puse la dispoziţie, cu excepția proprietar legal, şi economice companiile autorizate să.
  2. Prezentul contract asupra oricărei schimbări în datele care apar în chiriaşul este obligat să notifice imediat LOCATORULUI. Anunţarea de insuficienţă, orice deteriorare sau întârziere care rezultă sunt suportate de chiriaș.
  3. LOCATARUL are dreptul de a trata informaţii proprietar, inclusiv acele înregistrări, de asemenea.
 2. Domeniul de aplicare a Tratatului,
  1. Prezentul acord se încheie între părțile la 1évre. Dupa expirarea contractului nu este prelungit automat, Există o nevoie pentru un nou tratat.
  2. Fiecare parte are dreptul de a 15 (Cincisprezece) zile notificarea în scris, să pună capăt fără obligaţii. Rezilierea nu scuteşte de îndeplinirea corectă a obligaţiilor, inclusiv obligaţia din partea proprietarului de stocare, şi chiriaş obligație chiria.
  3. Încălcare gravă de oricare dintre părţi cu efect imediat cereri de eliminare a celeilalte părți contractante prevede. În special, o încălcare gravă a obligației de a asigura depozitarea încălcări ale LOCATORULUI, sau 4. o încalcă oricare din obligaţiile prevăzute de către chiriaş.
  4. Acest acord trebuie să fie 1 expiră automat după acest an, veţi fi notificat prin e-mail la adresa de email furnizată de tine. Dacă nu primiţi feedback cu privire la numele de domeniu de stocare şi de conţinut,servicii pentru a şterge definitiv de pe server.
 1. Alte servicii găzduite
  1. Chiriaş, Puteţi alege din prezentul contract este încheiat de către proprietar, şi servicii de web-hosting sunt strâns legate de asigurări, taxele specifice pentru care proprietarul a chiriaşului aduce contractul.
  2. LOCATARUL o structurate tarifele pentru serviciile utilizate şi descrierea exactă a contului de servicii include. Care va fi trimis clientului după plata prin posta.

Găzduire gratuită Serviciul este valabil numai până la http://www.ingyen-tarhely.eu/ site-ul link poate fi găsit pe prima pagina a site-ul backlink într-un loc vizibil! În cazul în care acest lucru elimină găzduire gratuită şi doar plătite hosting servicii posibile.

 1. Alte prevederi
  1. De comun acord între părţile la acest acord, poate fi modificat numai în scris sau care poate extinde.
  2. Prezente care decurg din sau legate de oricare dintre părţi în încercarea de a soluţiona disputa pe cale amiabilă. În caz de eşec, în funcţie de valoarea a încetat, competenţa exclusivă a Curţii a diferendului.
  3. Nu sunt reglementate în prezentul acord, Consiliul de Törvénykönyvről civile 1959. Actul IV. prevederile legii se aplică.
 2. Părţile se declară, pentru a fi eligibil pentru acest contract, îndeplinirea obligaţiilor conţinute de acestea şi.